Category: Thesis

Studenter bidrog till planering av nytt företagshotell i Karlskrona

Reading Time: < 1 minute Studenterna Andreas Persson och Daniel Holmberg, båda maskinteknikstudenter med fokus på innovativ och hållbar produktutveckling samarbetade i sitt examensarbete med Karlskrona Kommun och Kruthusen Fastigheter kring planeringen av ett nytt företagshotell i Torskors.

 Posted in Education, Thesis Tagged , , , , , , , , ,

Knowledge maturity as decision support in stage-gate product development: a case from the aerospace industry

Reading Time: 2 minutes Luleå: Luleå tekniska universitet. (Doctoral thesis / Luleå University of Technology).

 Posted in LTU, mythesis, Research, Thesis Tagged , , , , , , , , ,

Knowledge engineering in the virtual enterprise: exploring a maturity-based decision support

Reading Time: 3 minutes Luleå: Luleå tekniska universitet. (Licentiate thesis / Luleå University of Technology; Nr 2007:64)

 Posted in LTU, mythesis, Research, Thesis Tagged , , , , , , ,